Українська академія друкарства
  • E-mail: kafedra.mediacom.uad@gmail.com
  • Телефон: +380322422381

Культура видання

worker

Черниш,
Наталія Іванівна

доцент,
кандидат філологічних наук

Завдання_Культура_видання.docx

Дисципліна передбачає ознайомлення з теоретичними засадами культури видань, визначальними характеристиками якості друкованої продукції (з точки зору авторського та допоміжних текстів), її художньо-технічного оформлення і поліграфічного втілення.

Силабус дисципліни

Деталі дистанційного навчання – в Google-календарі.

Події кафедри

гру
02
Зустріч із Анастасією Ковалишин

16:00 — Zoom ауд.

лис
30
Засідання кафедри

15:00 — Zoom ауд.

лис
24
Засідання кафедри

14:00 — 420 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Педагогіка вищої школи

  • Завдання_Педагогіка_вищої_школи.docx
  • Редакторський аналіз

  • Завдання_Реданаліз.docx
  • Медіапродукування: наукові медіа

  • Завдання_Наукові_медіа.docx
  • Наукове текстотворення

  • Завдання_Наукове_текстотворення.docx