Українська академія друкарства
  • E-mail: kafedra.mediacom.uad@gmail.com
  • Телефон: +380322422381

Культура видання

worker

Черниш,
Наталія Іванівна

доцент,
кандидат філологічних наук

Контрольні завдання для студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни Культура видання.docx

Дисципліна передбачає ознайомлення з теоретичними засадами культури видань, визначальними характеристиками якості друкованої продукції (з точки зору авторського та допоміжних текстів), її художньо-технічного оформлення і поліграфічного втілення.

Силабус дисципліни

Деталі дистанційного навчання – в Google-календарі.

Події кафедри

чер
24
Захисти магістерських робіт

10:00 — Zoom ауд.

чер
22
Захисти бакалаврських робіт

10:00 — Zoom ауд.

тра
25
Студентська наукова конференція

11:00 — Zoom ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів