Українська академія друкарства
  • E-mail: kafedra.mediacom.uad@gmail.com
  • Телефон: +380322422381

Контент-менеджмент

worker

Піскозуб,
Лідія Йосифівна

cтарший викладач,
кандидат наук із соціальних комунікацій

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: мову HTML(XHTML), таблиці стилів CSS, технології управління контентом та захисту інформації. Після проходження дисципліни студент повинен вміти: свідомо і кваліфіковано працювати з мережею Інтернет, підбирати і встановлювати необхідне системне програмне забезпечення для роботи в Інтернет і розробки веб-сторінок, створювати власні веб-сторінки, комерційні реклами, веб-сайти й розміщувати їх в мережі,  самостійно освоювати новітні засоби і технології створення веб-сторінок.

Силабус дисципліни

Деталі дистанційного навчання – в Google-календарі.

Події кафедри

гру
02
Зустріч із Анастасією Ковалишин

16:00 — Zoom ауд.

лис
30
Засідання кафедри

15:00 — Zoom ауд.

лис
24
Засідання кафедри

14:00 — 420 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Педагогіка вищої школи

  • Завдання_Педагогіка_вищої_школи.docx
  • Редакторський аналіз

  • Завдання_Реданаліз.docx
  • Медіапродукування: наукові медіа

  • Завдання_Наукові_медіа.docx
  • Наукове текстотворення

  • Завдання_Наукове_текстотворення.docx