Українська академія друкарства
  • E-mail: kafedra.mediacom.uad@gmail.com
  • Телефон: +380322422381

Сучасний літературно-видавничий процес

worker

Левицька,
Оксана Степанівна

доцент,
кандидат філологічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Дисципліна є завершальною  в циклі бакалаврських курсів з вивчення історико-літературних дисциплін, як-от вивчення світової та української літератур, поглиблює знання студентів, здобуті під час вивчення дисципліни з редагування художньої літератури. В основі курсу вивчення основних тенденцій літературного процесу, провідні літературні напрями розвитку сучасної літератури та тенденції у виданні сучасної поезії, прози, драматургії, основні чинники літературно-видавничого процесу. Метою курсу є ознайомлення із основними тенденціями розвитку сучасного літературно-видавничого процесу, вироблення уміння орієнтуватися у стильових тенденціях, жанровій системі сучасної літератури, особливостях розвитку літературної критики, літературних конкурсах та фестивалях. Курс спрямований на засвоєння сучасних стратегій аналізу літературних творів, вироблення вмінь застосовувати їх у майбутній практичній діяльності.

Силабус дисципліни

Події кафедри

чер
29
Міжнародна конференція «Книжка в медіа – медіа в книжці»

10:00 — Zoom ауд.

чер
08
Засідання кафедри

11:00 — 420 ауд.

тра
25
Студентська наукова конференція

11:00 — Zoom ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів