Українська академія друкарства
  • E-mail: kafedra.mediacom.uad@gmail.com
  • Телефон: +380322422381

Редакторський аналіз

worker

Зелінська,
Надія Віталіївна

завідувач кафедри,
професор,
доктор філологічних наук

Завдання_Реданаліз.docx

Ключова дисципліна у професійному вишколі майбутнього видавця, редактора, що передбачає ознайомлення з теоретичними (психологічними та методологічними) засадами редакторської діяльності та поглиблене вивчення і засвоєння практичних аспектів редакційно-видавничої підготовки авторського оригіналу до видання/публікації на етапі його оцінювання та прийняття рішення щодо форматів його втілення.

Силабус дисципліни

Деталі дистанційного навчання – в Google-календарі.

Події кафедри

чер
24
Захисти магістерських робіт

10:00 — Zoom ауд.

чер
22
Захисти бакалаврських робіт

10:00 — Zoom ауд.

тра
25
Студентська наукова конференція

11:00 — Zoom ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів