Українська академія друкарства
  • E-mail: kafedra.mediacom.uad@gmail.com
  • Телефон: +380322422381

Медіапродукування: наукові медіа

worker

Зелінська,
Надія Віталіївна

завідувач кафедри,
професор,
доктор філологічних наук

Завдання_Наукові_медіа.docx

Дисципліна покликана озброїти студентів знаннями специфіки видавничої підготовки та навичками редакторського опрацювання творів наукової літератури, що забезпечують інформаційний супровід різних галузей людської діяльності та, залежно від конкретної сфери використання та чисельності читацьких запитів, одержують різні форми втілення.

Силабус дисципліни

Деталі дистанційного навчання – в Google-календарі.

Події кафедри

чер
24
Захисти магістерських робіт

10:00 — Zoom ауд.

чер
22
Захисти бакалаврських робіт

10:00 — Zoom ауд.

тра
25
Студентська наукова конференція

11:00 — Zoom ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів