Українська академія друкарства
  • E-mail: kafedra.mediacom.uad@gmail.com
  • Телефон: +380322422381

Медіапродукування: наукові медіа

worker

Зелінська,
Надія Віталіївна

завідувач кафедри,
професор,
доктор філологічних наук

Завдання_Наукові_медіа.docx

Дисципліна покликана озброїти студентів знаннями специфіки видавничої підготовки та навичками редакторського опрацювання творів наукової літератури, що забезпечують інформаційний супровід різних галузей людської діяльності та, залежно від конкретної сфери використання та чисельності читацьких запитів, одержують різні форми втілення.

Силабус дисципліни

Деталі дистанційного навчання – в Google-календарі.

Події кафедри

гру
02
Зустріч із Анастасією Ковалишин

16:00 — Zoom ауд.

лис
30
Засідання кафедри

15:00 — Zoom ауд.

лис
24
Засідання кафедри

14:00 — 420 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Педагогіка вищої школи

  • Завдання_Педагогіка_вищої_школи.docx
  • Редакторський аналіз

  • Завдання_Реданаліз.docx
  • Медіапродукування: наукові медіа

  • Завдання_Наукові_медіа.docx
  • Наукове текстотворення

  • Завдання_Наукове_текстотворення.docx