Українська академія друкарства
  • E-mail: kafedra.mediacom.uad@gmail.com
  • Телефон: +380322422381

Наукове текстотворення

worker

Зелінська,
Надія Віталіївна

завідувач кафедри,
професор,
доктор філологічних наук

Завдання_Наукове_текстотворення.docx

Вивчаючи дисципліну, студент покроково проходить усі процеси створення наукового тексту – від зародження задуму і збирання матеріалу до його текстуального втілення та авторської підготовки до видання/публікації. Водночас формується розуміння «хорошого» і «поганого», ефективного і неефективного наукового тексту з акцентуванням на засобах, використання яких дасть змогу створювати повноцінні у змістовому та виражальному сенсах різножанрові писемні та усні наукові тексти.

Силабус дисципліни

Деталі дистанційного навчання – в Google-календарі.

Події кафедри

гру
02
Зустріч із Анастасією Ковалишин

16:00 — Zoom ауд.

лис
30
Засідання кафедри

15:00 — Zoom ауд.

лис
24
Засідання кафедри

14:00 — 420 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Педагогіка вищої школи

  • Завдання_Педагогіка_вищої_школи.docx
  • Редакторський аналіз

  • Завдання_Реданаліз.docx
  • Медіапродукування: наукові медіа

  • Завдання_Наукові_медіа.docx
  • Наукове текстотворення

  • Завдання_Наукове_текстотворення.docx