Українська академія друкарства
  • E-mail: kafedra.mediacom.uad@gmail.com
  • Телефон: +380322422381

Наукове текстотворення

worker

Зелінська,
Надія Віталіївна

завідувач кафедри,
професор,
доктор філологічних наук

Завдання_Наукове_текстотворення.docx

Вивчаючи дисципліну, студент покроково проходить усі процеси створення наукового тексту – від зародження задуму і збирання матеріалу до його текстуального втілення та авторської підготовки до видання/публікації. Водночас формується розуміння «хорошого» і «поганого», ефективного і неефективного наукового тексту з акцентуванням на засобах, використання яких дасть змогу створювати повноцінні у змістовому та виражальному сенсах різножанрові писемні та усні наукові тексти.

Силабус дисципліни

Деталі дистанційного навчання – в Google-календарі.

Події кафедри

чер
24
Захисти магістерських робіт

10:00 — Zoom ауд.

чер
22
Захисти бакалаврських робіт

10:00 — Zoom ауд.

тра
25
Студентська наукова конференція

11:00 — Zoom ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів