Українська академія друкарства
 • E-mail: kafedra.mediacom.uad@gmail.com
 • Телефон: +380322422381

Історія кафедри

Кафедра медіакомунікацій – найстарша в Україні серед кафедр, що готують видавців і редакторів для роботи у медіасфері (видавництва, засоби масової інформації, рекламні організації та інформаційні служби, інтернет-ресурси тощо).

Основні досягненя

За час існування кафедри:

 • випущено близько 3 тисяч фахівців;
 • до навчального процесу було залучено понад 50 висококваліфікованих викладачів – докторів і кандидатів наук, досвідчених працівників галузі;
 • аспірантуру при кафедрі закінчили 52 особи, 12 – були прикріплені як здобувачі;
 • 20 аспірантів і здобувачів захистили кандидатські дисертації.

Опубліковано:

 • 34 монографії;
 • 18 навчальних посібників;
 • 10 словників і довідників;
 • постійно оновлюються методичні видання і перелік наукових статей.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньою програмою «Видавнича справа та медіакомунікації» (спеціальність 061 «Журналістика»):

 • першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
 • другого (магістерського) рівня вищої освіти;
 • докторів філософії (PhD).

Історія кафедри в датах

1946 – заснована в Українському поліграфічному інституті під назвою «кафедра теорії і практики редагування» (1953 – тимчасово припинила діяльність).

1957 – відновила роботу на Київському вечірньому факультеті Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова (у Львові працювала секція теорії і практики редагування).

1967 – уперше на теренах СРСР в Українському поліграфічному інституті розпочато стаціонарну підготовку фахівців зі спеціалізації «Редагування науково-технічної інформації і рекламної літератури».

1972 – відновлено роботу кафедри теорії і практики редагування в Українському поліграфічному інституті.

1992 – перейменовано на кафедру видавничої справи і редагування.

1994 – відкрито аспірантуру за спеціальністю «Книгознавство. Бібліотекознавство. Бібліографознавство».

2000–2002 – участь у міжнародному проекті «Розвиток людського ресурсу для видавничої галузі України» за програмою «Tempus Tacis».

2001–2003 – розроблення фундаментальної наукової теми «Українська книга в соціокультурному просторі», фінансованої МОН України.

від 2004 – визначено базою проведення першої в історії спеціальності Всеукраїнської студентської олімпіади з видавничої справи та редагування.

2006–2018 – визначено базою проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з видавничої справи та редагування.

2008 – відкрито аспірантуру за спеціальністю «Теорія та історія видавничої справи та редагування».

2010–2012 – розроблення фундаментальної наукової теми «Оптимізація сучасного видавничого продукту: світовий досвід та національні особливості», фінансованої МОН України.

2012 – лізензовано магістратуру за спеціальністю «Видавнича справа та редагування».

2016 – перейменовано на кафедру медіакомунікацій.

2016 – ліцензовано освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії за спеціальністю 061 «Журналістика».

2019 – акредитовано магістратуру за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами «Видавнича справа та медіакомунікації».

від 2019 – ведеться дослідження прикладної держбюджетної теми «Розроблення комплексної системи критеріїв для конкурсного оцінювання шкільних підручників», фінансованої МОН України.

Події кафедри

гру
02
Зустріч із Анастасією Ковалишин

16:00 — Zoom ауд.

лис
30
Засідання кафедри

15:00 — Zoom ауд.

лис
24
Засідання кафедри

14:00 — 420 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Педагогіка вищої школи

 • Завдання_Педагогіка_вищої_школи.docx
 • Редакторський аналіз

 • Завдання_Реданаліз.docx
 • Медіапродукування: наукові медіа

 • Завдання_Наукові_медіа.docx
 • Наукове текстотворення

 • Завдання_Наукове_текстотворення.docx