Українська академія друкарства
 • E-mail: kafedra.mediacom.uad@gmail.com
 • Телефон: +380322422381

Library

Науковці кафедри під керівництвом докторки філологічних наук, професорки Надії Зелінської досліджують видавничий рух в Україні та світі, особливості творення медіапродукції та засади редакторської діяльності, моніторять тенденції видавничого ринку та літературного процесу.

Наукові напрями досліджень

Історично на кафедрі склалися кілька основних напрямків досліджень:

 • Теорія та історія видавничої справи та редагування;
  • Історія видавничої справи в Україні;
  • Видавнича діяльність визначних українців;
  • Стан та перспективи розвитку національного наукового книговидання;
  • Стан та перспективи розвитку національного енциклопедичного книговидання;
  • Стан та перспективи розвитку національного дитячого книговидання;
  • Творення сучасного видавничого продукту: теоретичні та практичні аспекти;
  • Термінознавчі засади редагування;
  • Лінгвостилістичні аспекти редагування;
 • Книгознавство;
  • Культура сучасної української книги;
  • Книгознавча діяльність видатних науковців, діячів культури.

На сучасному етапі найактуальнішими науковими проблемами, які досліджує кафедра, є:

 • Оптимізація сучасного видавничого продукту: світовий досвід і національні особливості;
 • Творення якісного медіапродукту;
 • Розробка комплексної системи критеріїв для конкурсного оцінювання шкільних підручників;
 • Видавнича діяльність Івана Тиктора та його концерну «Українська Преса».

Дисертації, виконані під керівництвом Надії Зелінської

за спеціальністю 10.01.08 – журналістика

 1. Савчук Вікторія Євгеніївна – «Функціонування універсальних моделей комунікації у культурних просторах європейських держав (можливості адаптації норвезького досвіду в Україні)» (1998);
 2. Шеремет Любов Миколаївна – «Українська преса Галичини і становлення шкільного книговидання (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.)» (1998);
 3. Фарук Мохамед Бадр Мохамед – «Проблеми підвищення ефективності військової преси (за матеріалами періодичних видань Збройних Сил Єменської Республіки уперіод з 1992 по 1997 рр.)» (1998);
 4. Капраль Ірина Іванівна – «Ідейно-естетичні пошуки у літературній критиці Львова 20–30-х рр. ХХ ст. (на матеріалах літературної періодики)» (2000);
 5. Ключковська Галина Миронівна – «Книжкова промоція як взаємодія книжкової справи та ЗМІ (засади формування української моделі)» (2000);
 6. Уліцка Ольга Василівна – «Регіональна преса у конфліктному полі місцевих органів влади (за матеріалами львівських газет 1994–2004 рр.)» (2005);
 7. Благовірна Наталія Богданівна – «Роль “Українсько-руської Видавничої Спілки” (1899–1932) у формуванні національних засад редакційно-видавничої діяльності» (2005).


за спеціальністю 27.00.05 – теорія та історія видавничої справи та редагування

 1. Самотий Рената Стефанівна – «Видавнича діяльність Львівської політехніки: структура, постаті, репертуарна політика (1844–1944)» (2008);
 2. Дмитрів Лідія Йосифівна – «Фаховий часопис для видавців: основні засади формування в контексті розвитку сучасної видавничої справи (світовий та український досвід)» (2009);
 3. Школик Ірина Василівна – «Ґендерний чинник у видавничій справі України: історія та сучасність» (2009);
 4. Ренн Ольга Михайлівна – «Колективне авторство: проблеми видавничого втілення» (2011);
 5. Гуманенко Олександра Олександрівна – «Рецензування як чинник наукової комунікації: соціокультурні та видавничі аспекти» (2011);
 6. Листвак Галина Богданівна – «“Книга художника”: проблеми видавничого втілення» (2013);
 7. Чубрей Анастасія Вікторівна – «Український театр у медіапросторі міжвоєнної Галичини: проблеми видавничого супроводу» (2020).


за спеціальністю 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій

 • Огар Емілія Ігорівна (докт. дис.) – «Новітня українська дитяча книга: соціокультурний, комунікативний та видавничий виміри» (2013).


за спеціальністю 061 – журналістика

 • Астапцева Христина Андріївна (доктор філософії у галузі журналістики) – «Феномен журналістики моди у дискурсі львівської преси (1853–1939 рр.)» (2022).


Дисертації, виконані під керівництвом Лідії Сніцарчук

за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики

 • Пелипець Мар'яна Іванівна – «Журналістська та редакційно-видавнича діяльність Степана Смаль-Стоцького» (2018).


Дисертації, виконані під керівництвом Ігоря Мельника

за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики

 • Білограць Христина Романівна – «Українська студентська періодика: історія становлення та проблеми функціонування в сучасних умовах» (2016).


Події кафедри

кві
20
Онлайн-зустріч із головною редакторкою «Тиктор медіа» Мар'яною Хемій

12:00 — Zoom ауд.

кві
06
Онлайн-зустріч із головною редакторкою «Ukrainian Assembly Comix» Русланою Коропецькою

11:00 — Zoom ауд.

лют
15
Стартує навчальний курс із онлайн-безпеки для студентів

09:00 — Zoom ауд.