Українська академія друкарства
 • E-mail: kafedra.mediacom.uad@gmail.com
 • Телефон: +380322422381

Освітні програми та вибіркові дисципліни

Learning materials

У межах запропонованих освітніх програм студенти мають можливість обрати частину навчальних компонентів серед дисциплін вибіркового блоку. Процедуру вибору дисциплін можна дізнатися в інструкції Як обрати дисципліну вибіркового блоку та Положенні про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін.

З переліком загальноакадемічних вибіркових навчальних дисциплін можна ознайомитися на сайті УАД. Перелік нормативних та вибіркових дисциплін у межах освітніх програм кафедри подано нижче.


Освітні програми та компоненти

Бакалаври

І курс

 • Історія України та її культури
 • Іноземна мова
 • Цифрові медіатехнології
 • Мова сучасних медіа
 • Комунікативна логіка
 • Основи журналістики
 • Українська журналістика
 • Теорія масової комунікації та інформації
 • Українська та світова література
 • Вступ до ОПП
 • Інформаційні технології навчання
 • Основи психології
 • Фізвиховання

ІI курс

 • Філософія
 • Практикум з іноземної мови
 • Цифрові медіатехнології
 • Мова сучасних медіа
 • Українська та світова література
 • Редакторські технології в медіа: редакторський аналіз
 • Редакторські технології в медіа: редакторське опрацювання авторського оригіналу
 • Історія видавничої справи в Україні
 • Навчальна практика
 • Фізвиховання

Вибіркові дисципліни

 • Книжкова культура
 • Риторика
 • Основи менеджменту та маркетингу
 • Сучасні медіатехнології
 • Коректура в друкованих мас-медіа

ІII курс

 • Практикум з іноземної мови
 • Паблік рілейшнз
 • Дизайн видань: друковані видання
 • Навчальні та довідкові видання
 • Дизайн видань: електронні видання, веб-дизайн
 • Контент-менеджмент
 • Науково-популярні видання. Дитячі видання
 • Видавничі комунікації
 • Економіка видавничої справи
 • Дизайн та верстання медіа
 • Виробнича (мас-медійна) практика

Вибіркові дисципліни

 • Риторика
 • Основи інтелектуальної культури(релігієзнавство, етика, естетика, логіка)
 • Спічрайтинг
 • Історія мистецтв
 • Іміджезнавство

ІV курс

 • Практикум з іноземної мови
 • Літературно-художні видання.Видання перекладів
 • Наукові видання
 • Сучасний літературно-видавничий процес
 • Електронні видання
 • Світова видавнича справа
 • Виробнича (видавнича) практика
 • Кваліфікаційна робота

Вибіркові дисципліни

 • Практикум з літературного редагування
 • Дизайн та верстання медіа
 • Арт-критика
 • Авторсько-видавничі стосунки
 • Літературне редагування
 • Реклама та ПР у видавничому маркетингу

Магістри

V курс (ОПП 1,5 р. н.)

 • Наукове спілкування іноземною мовою
 • Мультимедійні технології
 • Друга іноземна мова (польська або німецька)
 • Наукове текстотворення
 • Едиторика
 • Типологія медіа
 • Медіапродукування: навчальні та довідкові медіа, літературно-художні медіа
 • Медіапродукування: наукові медіа
 • Інтелектуальна власність
 • Теорія та історія журналістики
 • Виробничо-професійна практика

Вибіркові дисципліни

 • Конфліктологія
 • Робота з автором
 • Практикум з наукової спеціалізації
 • Герменевтика

VI курс (ОПП 2 р. н.)

 • Наукове спілкування іноземною мовою
 • Наукове текстотворення
 • Методика та організація наукових досліджень
 • Система управління контентом (CMS)
 • Стратегічний маркетинг
 • Світова журналістика
 • Науково-дослідницька практика
 • Переддипломна практика
 • Кваліфікаційна робота

Вибіркові дисципліни

 • Практикум з медіалінгвістики
 • Практикум з наукової спеціалізації

Доктор філософії


І курс

 • Філософія
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Інформаційні технології у наукових дослідженнях
 • Журналістика в системі соціальних комунікацій

 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Методика викладання фахових дисциплін
 • Видавнича справа в системі соціальних комунікацій
 • Медійна політика

IІ курс

 • Наукова комунікація
 • Функціонування сучасних медіа
  • Навчальні медіа
  • Довідкові медіа
  • Наукові видання
  • Науково-популярні видання
  • Дитячі видання
  • Художні видання
 • Педагогічна практика

 • Сучасні теорії редагування
 • Перспективи розвитку медійного бізнесу
  • Медіапродюсинг
  • СМК у медіабізнесі
  • Новітні медіапродукти

Події кафедри

кві
20
Онлайн-зустріч із головною редакторкою «Тиктор медіа» Мар'яною Хемій

12:00 — Zoom ауд.

кві
06
Онлайн-зустріч із головною редакторкою «Ukrainian Assembly Comix» Русланою Коропецькою

11:00 — Zoom ауд.

лют
15
Стартує навчальний курс із онлайн-безпеки для студентів

09:00 — Zoom ауд.