Українська академія друкарства
  • E-mail: kafedra.mediacom.uad@gmail.com
  • Телефон: +380322422381

Листвак Галина Богданівна

worker доцент,
кандидат наук із соціальних комунікацій

Вівторок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Мова сучасних медіа Р-21 418а
Мова сучасних медіа Р-21 418а
3 Практикум з медіалінгвістики Рм-62 309
Практикум з медіалінгвістики Рм-62 309
4 Практикум з літературного редагування Р-41 418
Практикум з літературного редагування Р-41 418

Середа

Пара Дисципліна Група Аудиторія
3 - - -
Спічрайтинг Р-31 418а
4 Спічрайтинг Р-31 418а
Спічрайтинг Р-31 418а

За освітою – видавець, редактор (Українська академія друкарства, 2009 р.), кандидатка наук із соціальних комунікацій за спеціальністю «Теорія та історія видавничої справи та редагування» (2013 р.), позаштатна літературна редакторка «Видавництва Старого Лева», видавництв «Pabulum», «Жорж» та ін., дописувачка сайту культурно-видавничого проекту «Читомо», запрошена лекторка Центру літературної освіти «Litosvita», учасниця Асоціації українських редакторів, авторка драматургії до театральних постановок.

Випускниця Стипендійної програми ім. Л. Кіркланда в Університеті Марії Кюрі-Склодовської, Люблін (Польща, 2021– 2022 рр.), XXXII Східної літньої школи 2022 від Центру дослідження Східної Європи (Польща, Варшава, 12–23 вересня 2022 р.), 7-мої Школи лідерства Інституту свобод 23 квітня – 15 жовтня 2022 р.

Викладає курси «Мова сучасних медіа», «Практикум з літературного редагування», «Риторика», «Спічрайтинг», «Практикум з медіалінгвістики» та ін.

Наукові зацікавлення: культура видання, тенденції видавничого ринку, мистецтво книги, книга художника, літературне мапування та літературний туризм, оцінка якості шкільних підручників.

E-mail: halyna.lystvak@gmail.com

Консультаційний час: понеділок, 11:00–13:00, кім. 420 / Zoom.

 

Основні публікації

https://orcid.org/0000-0001-8805-3876

1. Клуб львівських поліграфістів: відновлені традиції друкарських товариств. – Львів : Українська академія друкарства, 2016. – 88 с. (у співавторстві з Дурняком Б., Лазаренком Е., Маїком В., Зацерковною Р.).

2. Листвак Г. Б. «Книга художника»: проблеми видавничого втілення : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Листвак Галина Богданівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2013. – 20 с.

3. Листвак Г. Настільні ігри в сторінки = Board Games of Pages / Галина Листвак (Halyna Lystvak) // Книга художника : [каталог виставки] / Музей книги і друкарства України ; Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України». – К., 2012. – С. 4–8.

4. Листвак Г. Б. «Книга художника» як потенційний видавничий продукт / Листвак Г. Б. // Наукові записки. – Львів, 2010. – №2 (18). – С. 20–26.

5. Листвак Г. Б. Проблеми відбору та видавничого втілення «книг художника» / Листвак Г. Б. // Книга і преса в контексті культурно-історичного розвитку українського суспільства : збірник наукових праць кафедри видавничої справи і редагування УАД / відп. ред. Н. В. Зелінська. – Львів, 2011. – Вип. 4. – С. 243–255.

6. Листвак Г. Б. Риси «книги художника» в сучасних українських виданнях / Листвак Г. Б. // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник. – Львів, 2011. – № 4 (56). – С. 39–44.

7. Листвак Г. «Книга художника»: термінологічні труднощі / Галина Листвак // Діалог : Медіа-студії : збірник наукових праць / ред. кол. : відп. ред. Александров О. В. [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2012. – Вип. 15. – С. 156–164.

8. Листвак Г. «Книга художника»: проблеми видавничої типології / Галина Листвак // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : збірник наукових праць / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника ; редкол.: М. М. Романюк (гол. ред.) та ін. – Львів, 2012. – Вип. 4 (20). – С. 257–262.

9. Листвак Г. Б. «Книга художника» як джерело видавничого натхнення (на прикладі українських виставкових проектів) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2013. – № 2 (14). – С. 132–135. – (Соціальні комунікації).

10. Листвак Г. Дослідження читання в Україні: результати і значення / Листвак Г. Б. // Наукові записки=Scientific Papers / Українська академія друкарства. – Львів, 2015. – №2 (51). – С. 84–90. – (Соціальні комунікації=Social Communications).

11. Листвак Г. Формування риторичної та культурної компетентності редактора: данина традиції та вимоги часу // Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матер. Другої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 25-27 травня 2017 р.) / відп. ред. Л. Ф. Дьяченко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Держ. наук. установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова». – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 106–115.

12. Листвак Г. Б. Нові підходи до промоції літератури та читання в Україні // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник. – Львів : Українська академія друкарства, 2018. – № 2 (76). – С. 89–96.

13. Зелінська Н. В., Листвак Г. Б. Видавнича культура шкільного підручника: редакторські та дизайнерські аспекти // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник. – Львів : Українська академія друкарства, 2019. – № 2 (78). – С. 63–76.

14. Листвак Г. Б., Олянишен О. В. Функціонування етностереотипів у медіа (на прикладі образу поляка в українських новинах) // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник. – Львів : Українська академія друкарства, 2020. – № 2 (80). – С. 124–136

15. Levytska O., Lystvak H., Vasiuta S., Zelinska N. The Market of Ukrainian Printed Books with Augmented Reality: Assortment, Problems and Communicative Aspects // Proceedings of the 1st International Workshop on Social Communication and Information Activity in Digital Humanities (SCIA-2022), Lviv, Ukraine, October 20, 2022. P. 128–140. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3296/paper10.pdf

16. Листвак Г., Куца О. Потенціал українського горору: стан ринку та стратегії видавничої комунікації // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник. – Львів : Українська академія друкарства, 2022. – № 2 (84).

Події кафедри

лют
15
Стартує навчальний курс із онлайн-безпеки для студентів

09:00 — Zoom ауд.

лют
13
Початок весняного семестру

08:30 — 420 ауд.

лют
07
Засідання конференції викладацького складу

11:00 — Zoom ауд.