Українська академія друкарства
  • E-mail: kafedra.mediacom.uad@gmail.com
  • Телефон: +380322422381

Піскозуб Лідія Йосифівна

worker доцент,
кандидат наук із соціальних комунікацій

Середа

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Дизайн та верстання медіа Р-41 418
- - -
3 Дизайн та верстання медіа Р-41 302
Дизайн та верстання медіа Р-41 302
4 Мультимедійні технології Рм-51, Рм-52 302
Мультимедійні технології Рм-51, Рм-52 302

Четвер

Пара Дисципліна Група Аудиторія
3 Контент-менеджмент Р-31 302
Контент-менеджмент Р-31 302
4 Дизайн та верстання медіа Р-31 302
Дизайн та верстання медіа Р-31 302

Фахівець у сфері видавничих комунікацій, фахової видавничої періодики та вільного комп'ютерного забезпечення. Член Асоціації українських редакторів.

Закінчила Українську академію друкарства за спеціальністю «Видавнича справа і редагування», Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю «Практична психологія». Поєднує викладацьку діяльність та психологічне консультування.

Захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.05 — теорія та історія видавничої справи та редагування на тему «Фаховий часопис для видавців: основні засади функціонування у контексті розвитку сучасної видавничої справи (світовий та український досвід)».

З 2009 року – викладач кафедри видавничої справи і редагування (сьогодні – кафедри медіакомунікацій). Автор 48 наукових та методичних публікацій, у тому числі навчального посібника з грифом МОН України. Внутрішній експерт НАЗЯВО.

Активно впроваджує в навчальний процес Академії сучасні методики — розробила i ввела до системи електронного тестування знань студентів OpenTest тести з 7-ми дисциплін кафедри для студентів денної форми навчання. Пропагує використання у навчальному процесі відкритого програмного забезпечення.

Учасниця та доповідач Всеукраїнських конференцій про IT та вільне комп’ютерне забезпечення FOSS-Lviv, Icamp, SmCamp, TedX та ін.

Читає лекційні курси з навчальних дисциплін: «Методика та організація наукових досліджень», «Основи наукових досліджень», «Мультимедійні видання», «Контент-менеджмент», «Дизайн та верстання медіа», «Комунікаційні технології».

Напрями наукових досліджень: Зарубіжні та українські часописи з видавничої справи. Моделі побудови журнальних видань. Художньо-технічне оформлення та верстка журнальних видань з допомогою вільних комп'ютерних програм. Видавничі комунікації. Просування друкованих видань засобами Інтернету.  Культура електронних видань та робота із контентом. Інклюзивна освіта.

E-mail: lida.piskozub@gmail.com

Консультаційний час: вівторок, четвер, 15:00–16:00, кім. 420 / Zoom.

 

Основні публікації

https://orcid.org/0000-0003-0657-4964

Навчальний посібник з грифом МОН України

Хамула О. Г., Дмитрів Л. Й. Scribus – програма верстання для видавничих систем : навч. посiб. – Львiв: Свiт, 2015. – 240 с. (Гриф МОНУ, лист № 1/11-12991 від 13.08.2014 р.).

Основні наукові праці

1. Піскозуб Л.Й. Культура графічного контенту електронних видань (на прикладі навколокнижкових порталів) / Л.Й. Піскозуб // Міжнародна науково-практична конференція “Журналістика, PR, медіа і комунікації: традиції та нові підходи”. – Влоцлавек, Республіка Польща 26–27 лютого 2021 року. – Балтія Паблішинг, С. 131-135.

2. Піскозуб Л.Й. Засоби популяризації книг у цифрову епоху / VI Тикторівські читання “Видавнича справа в Україні: на перехресті традицій та інновацій”: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 20-21 травня 2021 року. - Львів: Українська академія друкарства, 2021. С. 113-116.

3. Піскозуб Л.Й. Scribus – програма верстання для видавничих систем: особливості застосування у навчальному процесі / Л.Й. Піскозуб // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. 2020. Вип. 6. С. 106-112.

4. Піскозуб Л.Й. Психологічне тестування як інструмент вивчення впливу інтернет-реклами на міленіалів (на матеріалах опитування студентської аудиторії) / Л.Й. Піскозуб // Поліграфія і видавнича справа. 2020. № 2 (80). С. 196-207.

5. Піскозуб Л. Й. Структура рекламного контенту веб-сайтів // Поліграфія і видавнича справа. 2017. Вип. 1 (73). С. 209–213.

6. Дмитрiв (Піскозуб) Л. Й. Текстовий контент електронного навчального видання // Науковi записки УАД. Соцiальнi комунiкацiї. 2015. Вип. 2. С. 49–53.

7. Дмитрів (Піскозуб) Л. Й. “Wydawca”: 20 років на ринку польської періодики // Поліграфія і видавнича справа. 2014. № 4 (68). С. 58–61.

8. Дмитрів (Піскозуб) Л. Й. Якість текстового контенту сайту з погляду редактора // Вiсник книжкової палати. 2014. № 9. С. 10–13.

9. Дмитрів (Піскозуб) Л. Й. Редакторське опрацювання періодичних видань // Поліграфія і видавнича справа. 2013. № 1-2. С. 30–32.

10. Дмитрів (Піскозуб) Л. Й. Видавнича комунікація у соціальній мережі Facebook // ІІ Міжнародна Інтернет-конференція «Медіакартина світу: структура, семіотика, канали трансляції». – Режим доступу: http://journ.besaba.com/ ; Наукові записки Інституту журналістики, 2013. Т. 53. С. 246–248.

11. Дмитрів (Піскозуб) Л. Й Вільні програми верстки для видавців // Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції FOSS LVIV 2013 (18–21 квітня 2013 р.). Львів, 2013. – С. 46–47.

12. Дмитрів (Піскозуб) Л. Й. Редакційна підсистема сучасних українських медіа // Науковий вісник інноваційних технологій за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні наукові технології: передовий світовий досвід» від 5 листопада 2012 р. / гол. ред. В. С. Рижиков. – Кіровоград : Науково-дослідний центр інноваційних технологій, 2012. Том 1. С. 263–267.

13. Дмитрів (Піскозуб) Л. Й. Фаховий часопис як тип видання у сучасних засобах масової інформації // Масова комунікація: Історія, сьогодення, перспективи. Науково-практичний журнал. – 2012. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. Вип. 1 (1). С. 57–59.

14. Дмитрів (Піскозуб) Л. Технології підготовки і просування наукових публікацій в мережі Інтернет // Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 5. 2011. С. 16–19.

Події кафедри

кві
20
Онлайн-зустріч із головною редакторкою «Тиктор медіа» Мар'яною Хемій

12:00 — Zoom ауд.

кві
06
Онлайн-зустріч із головною редакторкою «Ukrainian Assembly Comix» Русланою Коропецькою

11:00 — Zoom ауд.

лют
15
Стартує навчальний курс із онлайн-безпеки для студентів

09:00 — Zoom ауд.