Українська академія друкарства
  • E-mail: kafedra.mediacom.uad@gmail.com
  • Телефон: +380322422381

Піскозуб Лідія Йосифівна

worker cтарший викладач,
кандидат наук із соціальних комунікацій

Вівторок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Дизайн та верстання медіа Р-41 301
- - -
3 Дизайн та верстання медіа Р-41 301
Дизайн та верстання медіа Р-41 301

Четвер

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Основи наукових досліджень Рк-41 418а
Основи наукових досліджень Рк-41 418а
3 Дизайн та верстання медіа Р-31 301
Дизайн та верстання медіа Р-31 301
4 Мультимедійні технології Рм-51 301
Мультимедійні технології Рм-51 301

Фахівець у сфері видавничих комунікацій, фахової видавничої періодики та вільного комп'ютерного забезпечення.

Закінчила Українську академію друкарства за спеціальністю «Видавнича справа і редагування», Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю «Практична психологія».

Захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.05 — теорія та історія видавничої справи та редагування на тему «Фаховий часопис для видавців: основні засади функціонування у контексті розвитку сучасної видавничої справи (світовий та український досвід)».

Читає лекційні курси з навчальних дисциплін: «Методика та організація наукових досліджень», «Основи наукових досліджень», «Мультимедійні видання», «Контент-менеджмент», «Цифрові медіатехнології».

Напрями наукових досліджень: Зарубіжні та українські часописи з видавничої справи. Моделі побудови журнальних видань. Художньо-технічне оформлення та верстка журнальних видань з допомогою вільних комп'ютерних програм. Видавничі комунікації. Просування друкованих видань засобами Інтернету.  Культура електронних видань та робота із контентом. Інклюзивна освіта.

E-mail: lida.piskozub@gmail.com

Консультаційний час: вівторок, четвер, 15:00–16:00, кім. 420.

 

Основні публікації

Навчальний посібник з грифом МОН України

Хамула О. Г., Дмитрів Л. Й. Scribus – програма верстання для видавничих систем : навч. посiб. – Львiв: Свiт, 2015. – 240 с. (Гриф МОНУ, лист № 1/11-12991 від 13.08.2014 р.).

Основні наукові праці

1. Піскозуб Л. Й. Структура рекламного контенту веб-сайтів // Поліграфія і видавнича справа. – 2017. – Вип. 1 (73). – С. 209–213.

2. Дмитрiв (Піскозуб) Л. Й. Текстовий контент електронного навчального видання // Науковi записки УАД. Соцiальнi комунiкацiї. – 2015. – Вип. 2. – С. 49–53.

3. Дмитрів (Піскозуб) Л. Й. “Wydawca”: 20 років на ринку польської періодики // Поліграфія і видавнича справа. – 2014. – № 4 (68). – С. 58–61.

4. Дмитрів (Піскозуб) Л. Й. Якість текстового контенту сайту з погляду редактора  // Вiсник книжкової палати. – 2014. – № 9. – С. 10–13.

5. Дмитрів (Піскозуб) Л. Й. Редакторське опрацювання періодичних видань // Поліграфія і видавнича справа. – 2013. – № 1-2. – С. 30–32.

6. Дмитрів (Піскозуб) Л. Й. Видавнича комунікація у соціальній мережі Facebook // ІІ Міжнародна Інтернет-конференція «Медіакартина світу: структура, семіотика, канали трансляції». – Режим доступу: http://journ.besaba.com/ ; Наукові записки Інституту журналістики, 2013. – Т. 53. – С. 246–248.

7. Дмитрів (Піскозуб)  Л. Й Вільні програми верстки для видавців // Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції FOSS LVIV 2013 (18–21 квітня 2013 р.). – Львів, 2013. – С. 46–47.

8. Дмитрів (Піскозуб) Л. Й. Редакційна підсистема сучасних українських медіа // Науковий вісник інноваційних технологій за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні наукові технології: передовий світовий досвід» від 5 листопада 2012 р. / гол. ред. В. С. Рижиков. – Кіровоград : Науково-дослідний центр інноваційних технологій, 2012. – Том 1. С. 263–267.

9. Дмитрів (Піскозуб) Л. Й. Фаховий часопис як тип видання у сучасних засобах масової інформації // Масова комунікація: Історія, сьогодення, перспективи. Науково-практичний журнал. – 2012. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки,  2012. – Вип. 1 (1). – С. 57–59.

10. Дмитрів (Піскозуб) Л. Технології підготовки і просування наукових публікацій в мережі Інтернет // Наука України у світовому інформаційному просторі. – Вип. 5. – 2011. – С. 16–19.

Події кафедри

чер
24
Захисти магістерських робіт

10:00 — Zoom ауд.

чер
22
Захисти бакалаврських робіт

10:00 — Zoom ауд.

тра
25
Студентська наукова конференція

11:00 — Zoom ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів