Українська академія друкарства
  • E-mail: kafedra.mediacom.uad@gmail.com
  • Телефон: +380322422381

Івасенко Лілі Олександрівна

worker cтарший викладач

Понеділок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Редакторське опрацювання авторського оригіналу Р-21 310
Редакторське опрацювання авторського оригіналу Р-21 310
3 - - -
Редакторський аналіз Р-21 418
4 Навчальні видання Р-31 418а
Навчальні видання Р-31 418а

Четвер

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Паблік рілейшнз Р-31 410
Паблік рілейшнз Р-31 410

Випускниця Української академії друкарства, диплом із відзнакою за спеціальністю «Видавнича справа та редагування», кваліфікація редактора наукової, технічної та інформаційної літератури.

Викладацькою діяльністю займається з 2002 року на посаді асистента, а з 2006 року – старшого викладача кафедри видавничої справи і редагування (нині – кафедри медіакомунікацій).

Наукові зацікавлення: сучасне наукове книговидання та літературне редагування наукових творів. У доробку – 25 публікацій, серед яких колективна монографія, навчальний посібник та навчально-методичні видання для студентів.

Викладає навчальні дисципліни «Сучасні коректурні процеси», «Редакторське опрацювання авторського оригіналу», „Видавничі комунікації», «Паблік рилейшнз», «Іміджезнавство».

E-mail: ivasenkolili17@gmail.com

Консультаційний час: вівторок, 12:00–14:00, кім. 420.

 

Основні публікації

Колективна монографія

Іван Тиктор: талан і талант: Монографія / Н. Зелінська, Л. Сніцарчук, Е. Огар та ін.; керів. авт. кол. О. Думанська. – Львів: Українська академія друкарства, 2007. – 240 с. (у співавт. з О. Думанською, Н. Зелінською, Л. Сніцарчук, Е. Огар, І. Капраль, Н. Благовірною, М. Романюком, С. Романюк, Д. Палієм, А. Судиним).

Навчальний посібник

Видавнича справа та редагування в Україні: постаті і джерела (ХІХ –перша третина ХХ ст.): навч. посібн., рекоменд. МОН України. – Львів: Світ, 2003. – 612 с. (у співавт. з Н. Зелінською, Н. Черниш, О. Огар, І. Капраль, І. Мельником, М. Іваником, Р. Дименком)

Статті

1. Редакційно-видавничі аспекти перетворення дисертації у наукове видання (на матеріалах монографій з гуманітарних наук) // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Поліграфічні, мультимедійні та Web-технології». – Львів: УАД, 2018. – С. 337–339.

2. Науковий стиль як об’єкт дослідження вітчизняних учених // Поліграфія і видавнича справа / Українська академія друкарства. – Львів, 2015. – Вип. 1 (69). – С. 111–120.

3. Розмаїття уявлень про характер наукового стилю як ознака його творення // Книга і преса в контексті культурно-історичного розвитку українського суспільства: Зб. наук. пр. – Вип. 3. – Львів: УАД, 2009. – С. 32–42.

4. Сучасна монографія з гуманітарних наук: редакторський погляд на авторський текст // Поліграфія і видавнича справа / Українська академія друкарства. – Львів, 2008. – Вип. 1 (47). – С. 37–43.

5. Вплив теоретичних досліджень наукового викладу на стиль сучасних видань // Вісник Сумського державного університету: Серія «Філологічні науки». – Суми, 2006. – Вип. 3. – С. 17–20.

Події кафедри

чер
24
Захисти магістерських робіт

10:00 — Zoom ауд.

чер
22
Захисти бакалаврських робіт

10:00 — Zoom ауд.

тра
25
Студентська наукова конференція

11:00 — Zoom ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів