Українська академія друкарства
  • E-mail: kafedra.mediacom.uad@gmail.com
  • Телефон: +380322422381

Левицька Оксана Степанівна

worker доцент,
кандидат філологічних наук

Понеділок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
3 Мова сучасних медіа Ж-11 325
Мова сучасних медіа Ж-11 325
4 Українська та світова література Ж-11 325
Українська та світова література Ж-11 325

Вівторок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
3 Сучасний літературно-видавничий процес Р-41 321
Сучасний літературно-видавничий процес Р-41 321

Середа

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Українська та світова література Р-21 308
- - -
3 Українська та світова література Ж-11 418а
Мова сучасних медіа Ж-11 418

За фахом викладачка української мови, української та світової літератур, випускниця Львівського національного університету імені Івана Франка. Кандидатка наук за спеціальністю «Теорія літератури» (2013).

2003–2016 роки — викладачка кафедри книгознавства та комерційної діяльності, від 2016 року доцентка кафедр медіакомунікацій.

Експертка Українського культурного фонду, Українського інституту книги Національного агентства із забезпечення якості освіти.

Літературна редакторка, кураторка видавничих проєктів, членка Асоціації українських редакторів та Українського регіонального відділення Європейської асоціації наукових редакторів, співзасновниця й членка Платформи інтермедіальних досліджень.

Лекторка дисциплін філологічного та редакторського спрямування: «Світова література», «Сучасний літературно-видавничий процес», «Психологія творчості», «Літературно-художні видання. Видання перекладів», «Мова сучасних медіа» та інших.

Авторка монографії «Контекстуальність хронотопу. Роман Джона Фаулза «Жінка французького лейтенанта», розділів у колективних монографіях, понад пів сотні наукових статей з історії та теорії літератури, книгознавства та видавничої справи, соціальних комунікацій, а також понад двох десятків науково-популярних статей та рецензій.

E-mail: oksana_levytska@ukr.net

Консультаційний час: понеділок (знаменник), середа (знаменник), 16:00–17:00, кім. 420 / Zoom.

 

Основні публікації

https://orcid.org/0000-0002-5033-4661

Монографія

Левицька О. С. Контекстуальність хронотопу. Роман Джона Фаулза «Жінка французького лейтенанта» : монографія. Львів : Українська академія друкарства, 2014. 232 с.

Колективні монографії

1. Мистецтво як відображення системи цінностей суспільства у творчості Джона Фаулза // Revitalizace hodnot: umění a literatura ІІ : týmová monografie / еd. Josef Dohnal. Brno, 2015. С. 227–234.

2. Спрага сонця Вінсента ван Гога: інтермедіальні стратегії в романізованій біографії «Самотній мандрівник простує по самотній дорозі» В. Домонтовича // Віктор Петров: мапування творчости письменника / ред. К. Ґлінянович, П. Крупа, Й. Маєвська. Краків, 2020. С. 205–218.

Статті

1. Історіографічні аспекти дослідження поетики художнього часопростору // Діалогічні обертони : науковий збірник на пошану пам’яті професора Нонни Копистянської / наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О. Левицька ; Інститут Івана Франка НАН України. Львів : Інститут Івана Франка НАН України, 2014. С. 179–188.

2. Функціональність мистецтва у поетиці художнього часопростору роману Джона Фаулза «Жінка французького лейтенанта» // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць. Київ, 2014. Вип. 11: У просторі наукового пошуку В. І. Фесенко. С. 348–356.

3. Історія видання одного бестселера: співпраця автора, літературного агента і видавця (на матеріалі роману Джона Фаулза «Колекціонер») // Поліграфія і видавнича справа. Львів, 2014. Вип. 4 (68). С. 78–83.

4. Загадки біографії Томаса Гарді: спроба прочитання у творчості Джона Фаулза // Питання літературознавства. Вип. 89. Чернівці, 2014. С. 286–294.

5. Переклади творів Чарлза Діккенса в українському видавничому репертуарі // Наукові записки. Соціальні комунікації / Українська академія друкарства. Львів, 2015. № 2 (51). С. 74–83.

6. Наукова школа професора Нонни Копистянської: методологічні передумови та наукові здобутки // Питання літературознавства : наук. зб. Вип. 92. Чернівці, 2015. С. 181–190.

7. Камелот Джона Фаулза: варіації на теми Середньовіччя у прозі письменника // Пережиття : науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової / наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О. Левицька. Львів, 2016. С. 157–165.

8. Література західноєвропейського Середньовіччя в сучасному видавничому репертуарі України // Пережиття : науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової / наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О. Левицька. Львів, 2016. С. 195–205.

9. Міфопоетизація гір у прозі Галини Пагутяк // «Дивлячись на цей гірський світ» : літературознавчий збірник / Інститут Івана Франка НАН України ; Наукове товариство імені Шевченка. Львів, 2018. ― С. 110–118.

10. Франкознавство в бібліографічному та науковому доробку Мирослава Бутрина // Наукові записки. 2017. № 2 (55). 264–271.

11. Редакторська та видавнича діяльність Дмитра Вислоцького (до 130-річчя від дня народження) // Поліграфічні, мультимедійні та web-технології : Матеріали III Міжнародної науково-технічної конференції (17–19 жовтня 2018 р.). Львів : Українська академія друкарства, 2018. С. 334–336.

12. У пошуках сучасної літератури, або Літкритика у книжковому форматі (рец. на кн.: Котик І. Про перетворення тіла на слово: рецензії та статті. Львів, 2019. 400 с. // «Поезії дивнії чари». Франкознавчі та інші студії / НАН України. Інститут Івана Франка ; [відповід. ред. А. Швець ; наук. ред.: К. Дронь, І. Котик, М. Лапій ; передм. А. Швець ; редкол.: Є. Нахлік (гол.) та ін.]. Львів, 2020. 392 с. (Серія «Літературознавчі студії» ; вип. 25). С. 386–390.

13. Інтермедіальні стратегії у біографічних романах про художників (на матеріалі біографічних творів В. Домонтовича про Вінсента ван Гога та Ральфа Дутлі про Хаїма Сутіна) // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. 2021. № 18. С. 41–47.

14. Перечитати Лесю: твори Лесі Українки в сучасному видавничому репертуарі (особливості підготовки видань й тенденції книжкового ринку) // Волинь філологічна: текст і контекст. 2021. № 32 : Леся Українка: особистість, нація, світ. С. 231–248.

15. Програма поповнення фондів публічних бібліотек Українського інституту книги: кількісний і якісний виміри / Зубко Н. Н., Левицька О. С. // Поліграфія і видавнича справа. 2021. № 2 (82). 167–186.

16. The Market of Ukrainian Printed Books with Augmented Reality: Assortment, Problems and Communicative Aspects / Oksana Levytska, Halyna Lystvak, Svitlana Vasiuta, Nadiia Zelinska // SCIA 2022 : Social Communication and Information Activity in Digital Humanities : Proceedings of the 1st International Workshop on Social Communication and Information Activity in Digital Humanities (SCIA-2022). Lviv, Ukraine, October 20, 2022 / Ed. by Pavlo Zhezhnych, Oleksandr Markovets, Alina Petrushka. Lviv, 2022. 128–140.

17. Відзнаки літературних творів у системі книжкових конкурсів України // Питання літературознавства. 2022. № 106. С. 84–103.

Тези та матеріали конференцій

1. Редакторська та видавнича діяльність Дмитра Вислоцького (до 130-річчя від дня народження) // Поліграфічні, мультимедійні та web-технології : Матеріали III Міжнародної науково-технічної конференції (17–19 жовтня 2018 р.). Львів : Українська академія друкарства, 2018. С. 334–336.

2. Спрага сонця Вінсента ван Гога: інтермедіальні стратегії в романізованій біографії «Самотній мандрівник простує по самотній дорозі» В. Домонтовича // Віктор Петров-Домонтович: мапування творчості письменника (Краків 6–7.06.2019) = Wiktor Petrow-Domontowycz: mapowanie twórczości pisarza : Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Програма Міжнародної наукової конференції (Kraków 6–7.06.2019). С. 36–37.

3. Географія становлення митця у повісті В. Домонтовича «Самотній мандрівник простує по самотній дорозі» = Geography of the artist’s formation in V. Domontovych’s novella «A lonesome traveller walking along a lonesome road» // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 15–16 жовтня 2020 року) / упоряд. М. Шимчишин = Narratives of Movements and Geography of identitIes in Cultural Discourse : Proceedings of the International Conference (Кyiv, October 15–16, 2020) / ed. by Mariya Shymchyshyn. Київ, 2020. С. 52–53.

4. Живописна цитата як інтермедіальний чинник біографічних романів про художників // Інтермедіальність на перетині наукових парадигм : ретроспектива і сучасність : Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики (УАКЛіП) КНЛУ, Київ, 20–21 травня 2021 року [відп. ред. О. П. Воробйова]. Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2021. С. 46.

5. Міжмистецький діалог в романах про художників: вербалізація полотен Вермеєра в романі Трейсі Шевальє «Дівчина з перловою сережкою» //

6. Світова література у літературознавчому дискурсі ХХІ ст. : матеріали ХІІ Міжнародних Чичерінських читань (Львів, 28–29 жовтня 2021 р.). 2021. C. 118–119.

7. Сучасні грантові програми підтримки перекладів як чинник розвитку книжкового ринку України // Видавнича справа в Україні: на перехресті традицій та інновацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції VI Тикторівські читання. 2021. C. 64–68.

8. Levytska О. Modern Ukrainian Books in the World: Institutional Support of Translations // Information, Communication, Society 2022 : Proceedings of the 11th International Academic Conference ICS-2022 = Інформація, комунікація, суспільство 2022 : Матеріали 11-ї Міжнародної наукової конференції ІКС-2022 (Львів, 19–21 травня, 2022). Львів : Видавництво Львівської політехніки. 2022. Р. 145–147.

Енциклопедичні статті

1. Літературна періодика / Л. Г. Рева, О. C. Левицька // Енциклопедія сучасної України.  URL:  http://esu.com.ua/search_articles.php?id=55780

2. Левицька О. С. Альманах // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Альманах

3. Левицька О. С. Апріорі (видавництво) // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Апріорі_(видавництво).

4. Левицька О. С. Астролябія (видавництво) // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Астролябія_(видавництво).

Рецензії та інші публікації

1. Труш: книжковий формат (Біла О. Відомий і невідомий Труш : науковий альбом-каталог / Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького. Львів, 2019. 376 с. : іл.) // Збруч. URL: https://zbruc.eu/node/96341

2. Гордість української книжкової графіки — Нарбут // Збруч. URL: https://zbruc.eu/node/102384

3. Збагнути живе цвітіння Білокур // Збруч. URL: https://zbruc.eu/node/103364

4. Іван Тиктор у Львові. Львівський період видавничої діяльності Івана Тиктора у виставковому ювілейному проєкті // Збруч. URL: https://zbruc.eu/node/108597

5. Дух нашої побіди [рец. на прем’єру «Захара Беркута» в Львівському академічному театрі Леся Курбаса] // Збруч. URL: https://zbruc.eu/node/114292

6. Занурення в мистецьке ХХ століття: переднє слово відповідальної редакторки // Яців Р. Мала хронологія мистецьких подій і пам’ятних дат XX століття: Україна — світ : Локально-індивідуальний дослідницький ракурс : довідник. Львів : Апріорі, 2021. С. 21–22.

Методичні праці

1. Світова література : методичний посібник для студентів спеціальності «Журналістика» / укладач О. Левицька. Львів : Українська академія друкарства, 2017. 148 с.

2. Світова література : навчально-методичний посібник для студентів заочного факультету спеціальності «Журналістика» / уклад. О. С. Левицька. Львів, 2017. 60 с.

3. Мова сучасних медіа : методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт (для студентів спеціальності «Журналістика») / уклад. О. Левицька, І. Капраль ; за ред. О. Левицької. Львів : Українська академія друкарства, 2017. 28 с.

4. Сучасний літературно-видавничий процес : методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни / укладач Оксана Левицька. Львів, 2019. 80 с.

5. Сучасний літературно-видавничий процес : методичні рекомендації для студентів дистанційної форми навчання / укладач О. С. Левицька. Львів, 2016. 56 с.

6. Методичні рекомендації щодо виконання кваліфікаційної роботи для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 061 «Журналістика» (освітньо-професійна програма «Видавнича справа та медіакомунікації») / уклад. О. Левицька, Г. Листвак, Н. Черниш ; за ред. Н. Зелінської. Львів : Українська академія друкарства, 2019. 32 с.

7. Методичні рекомендації щодо виконання кваліфікаційної роботи для студентів для студентів другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 061 «Журналістика» (освітньо-професійна та освітньо-наукова програми «Видавнича справа та медіакомунікації») / уклад. О. Левицька, Г. Листвак ; за ред. Н. Зелінської. Львів : Українська академія друкарства, 2020. 36 с.

Події кафедри

лют
15
Стартує навчальний курс із онлайн-безпеки для студентів

09:00 — Zoom ауд.

лют
13
Початок весняного семестру

08:30 — 420 ауд.

лют
07
Засідання конференції викладацького складу

11:00 — Zoom ауд.