Українська академія друкарства
  • E-mail: kafedra.mediacom.uad@gmail.com
  • Телефон: +380322422381

Левицька Оксана Степанівна

worker доцент,
кандидат філологічних наук

Понеділок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
4 Медіапродукування: літературно-художні та перекладні видання Рм-51 221
Медіапродукування: літературно-художні та перекладні видання Рм-51 221

Середа

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Світова література Р-21 418
Видання перекладів Р-41 405
4 Українська та світова література Ж-11 418
Українська та світова література Ж-11 418
5 Українська та світова література Ж-11 418
Українська та світова література Ж-11 418

За фахом викладачка української мови, української та світової літератур, випускниця Львівського національного університету імені Івана Франка. Кандидатка наук за спеціальністю «Теорія літератури» (2013).

До 2016 року викладачка кафедри книгознавства та комерційної діяльності Української академії друкарства.

Співзасновниця й членкиня Платформи інтермедіальних досліджень, експертка з літератури й видавничої справи Українського культурного фонду, редакторка, членкиня Асоціації українських редакторів.

Викладачка дисциплін філологічного та редакторського спрямування: «Світова література», «Сучасний літературно-видавничий процес», «Психологія творчості», «Літературно-художні видання. Видання перекладів», «Мова сучасних медіа» та інших.

Авторка монографії та понад 50-ти наукових статей з історії та теорії літератури, книгознавства та видавничої справи, понад десятка науково-популярних статей та рецензій.

E-mail: oksana_levytska@ukr.net

Консультаційний час: понеділок (знаменник), середа (знаменник), 16:00–17:00, кім. 420.

 

Основні публікації

Монографія

Левицька О. С. Контекстуальність хронотопу. Роман Джона Фаулза «Жінка французького лейтенанта» : монографія. Львів : Українська академія друкарства, 2014. 232 с.

Колективна монографія

Мистецтво як відображення системи цінностей суспільства у творчості Джона Фаулза // Revitalizace hodnot: umění a literatura ІІ : týmová monografie / еd. Josef Dohnal. Brno, 2015. С. 227–234.

Статті

1. Історіографічні аспекти дослідження поетики художнього часопростору // Діалогічні обертони : науковий збірник на пошану пам’яті професора Нонни Копистянської / наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О. Левицька ; Інститут Івана Франка НАН України. Львів : Інститут Івана Франка НАН України, 2014. С. 179–188.

2. Функціональність мистецтва у поетиці художнього часопростору роману Джона Фаулза «Жінка французького лейтенанта» // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць. Київ, 2014. Вип. 11: У просторі наукового пошуку В. І. Фесенко. С. 348–356.

3. Історія видання одного бестселера: співпраця автора, літературного агента і видавця (на матеріалі роману Джона Фаулза «Колекціонер») // Поліграфія і видавнича справа. Львів, 2014. Вип. 4 (68). С. 78–83.

4. Загадки біографії Томаса Гарді: спроба прочитання у творчості Джона Фаулза // Питання літературознавства. Вип. 89. Чернівці, 2014. С. 286–294.

5. Переклади творів Чарлза Діккенса в українському видавничому репертуарі // Наукові записки. Соціальні комунікації / Українська академія друкарства. Львів, 2015. № 2 (51). С. 74–83.

6. Наукова школа професора Нонни Копистянської: методологічні передумови та наукові здобутки // Питання літературознавства : наук. зб. Вип. 92. Чернівці, 2015. С. 181–190.

7. Камелот Джона Фаулза: варіації на теми Середньовіччя у прозі письменника // Пережиття : науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової / наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О. Левицька. Львів, 2016. С. 157–165. 

8. Література західноєвропейського Середньовіччя в сучасному видавничому репертуарі України // Пережиття : науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової / наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О. Левицька. Львів, 2016. С. 195–205. 

9. Міфопоетизація гір у прозі Галини Пагутяк // «Дивлячись на цей гірський світ» : літературознавчий збірник / Інститут Івана Франка НАН України ; Наукове товариство імені Шевченка. Львів, 2018. ― С. 110–118.

10. Франкознавство в бібліографічному та науковому доробку Мирослава Бутрина // Наукові записки. 2017. № 2 (55). 264–271.

11. Редакторська та видавнича діяльність Дмитра Вислоцького (до 130-річчя від дня народження) // Поліграфічні, мультимедійні та web-технології :  Матеріали III Міжнародної науково-технічної конференції (17–19 жовтня 2018 р.). Львів : Українська академія друкарства, 2018. С. 334–336.

Енциклопедичні статті

1. Літературна періодика / Л. Г. Рева, О. C. Левицька // Енциклопедія сучасної України.  URL:  http://esu.com.ua/search_articles.php?id=55780

2. Левицька О. С. Альманах // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Альманах

3. Левицька О. С. Апріорі (видавництво) // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Апріорі_(видавництво).

4. Левицька О. С. Астролябія (видавництво) // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Астролябія_(видавництво).

Методичні праці

1. Світова література : методичний посібник для студентів спеціальності «Журналістика»  / укладач О. Левицька. Львів : Українська академія друкарства, 2017. 148 с.

2. Світова література : навчально-методичний посібник для студентів заочного факультету спеціальності «Журналістика»  / уклад. О. С. Левицька. Львів, 2017. 60 с.

3. Мова сучасних медіа : методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт (для студентів спеціальності «Журналістика») / уклад. О. Левицька, І. Капраль ; за ред. О. Левицької. Львів : Українська академія друкарства, 2017. 28 с.

4. Сучасний літературний процес : методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни / укладач Оксана Левицька. Львів, 2019. 80 с. 

5. Сучасний літературно-видавничий процес : методичні рекомендації для студентів дистанційної форми навчання / укладач О. С. Левицька. Львів, 2016. 56 с.

Події кафедри

чер
29
Міжнародна конференція «Книжка в медіа – медіа в книжці»

10:00 — Zoom ауд.

чер
08
Засідання кафедри

11:00 — 420 ауд.

тра
25
Студентська наукова конференція

11:00 — Zoom ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів